Zpět na Události
10. června 2020

Distanční výuka ukázala přehlcené kurikulum

Učitelé často neměli šanci stihnout kvalitně probrat veškerou plánovanou látku už před distanční výukou. Od uzavření škol si přehlceného kurikula víc všímali rodiče i média. Problém většinou leží ve školních vzdělávacích programech jednotlivých škol. Odlehčení obsahu výuky bylo jedním z doporučení MŠMT pro školy. ČŠI nicméně na základě svého šetření uvádí, že obsahová redukce učiva se do nějaké míry podařila jen na polovině dotazovaných škol. Na necelé třetině škol rozhodlo o obsahových změnách vedení škol a na více než desetině se na rozhodnutí podílely předmětové komise. Obecně celá situace poukázala na potřebu systémových změn v proměně cílů, obsahu v rámcových vzdělávacích programech, ale především praktickou podporu v práci s kurikulem a školními vzdělávacími programy. Ukázalo se, že těžiště přehlcenosti kurikula neleží až tolik v RVP, ale ve školních vzdělávacích programech, které jdou nad rámec národního kurikula, protože mnohdy stále do velké míry kopírují původní osnovy a obsahy učebnic jako něco závazného. ČŠI školy vyzvala, aby využily tuto příležitost a na základě čerstvých zkušeností našly odvahu k vytvoření nového, zredukovaného ŠVP.

#covid #zakladni #stredni