Zpět na Události
25. května 2020

Pro deváťáky a maturanty se otevřely školy, docházka byla dobrovolná

Školy se otevřely nejdříve pro žáky 9. tříd a maturanty, později i pro první stupeň. Znovuotevření fungovalo na dobrovolné bázi, o konkrétní podobě rozhodovaly samotné školy. MŠMT vydalo manuál s doporučeními. Na mnoha školách byl problém se zajištěním dostatku pedagogů, proto vyučovali také asistenti. Selektivní prezenční výuka musí vyvažovat zdravotní riziko a ohled na vzdělávání žáků. Rozpolcenost veřejnosti na toto téma ilustrují protichůdné petice, které rodiče podepisují – ty jsou jak pro otevření škol, tak pro zachování distanční výuky.

#covid #zakladni #stredni