Zpět na Události
11. března 2020

Témeř 10 % žáků nemělo techniku

Náhlá digitalizace výuky byla problematická pro 3 % žáků, kteří nemají přístup k počítači, a dalších 5 %, u kterých počítač využívá jiný člen domácnosti. Takhle vyčíslil obavy o rovnost k přístupu ke vzdělávání průzkum PAQ research Život během pandemie. Žáci bez techniky měli ztížený až žádný přístup ke vzdělávání. Obdobné informace zjistila ČŠI v tematické zprávě Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Ta vychází z telefonických rozhovorů s řediteli téměř všech základních a středních škol provedených v dubnu 2020.

#covid #nerovnosti #zakladni #stredni