Zpět na Události
11. března 2020

Rodiče v domácí výuce nahrazovali učitele

Distanční výuka velmi omezila komunikaci mezi učiteli a žáky. Rodiče proto často museli své děti doučovat, dle průzkumu PAQ research Život během pandemie šlo v průměru až o 2,5 hodiny denně. V důsledku vzrostla nespokojenost s přehlceností kurikula a klesla očekávání rodičů od vzdělání svých dětí.

#covid #zakladni