Zpět na Události
8. prosince 2020

Čeští čtvrťáci podali nadprůměrný výkon v mezinárodním srovnání TIMSS

Čeští žáci 4. ročníku dosáhli v šetření TIMSS 2019 nadprůměrného výsledku v matematice i v přírodovědě. Co je za jejich úspěchem, to zatím nevíme. Tři členské země EU měly v matematice lepší výsledek a dalších pět výsledek srovnatelný s Českou republikou. V přírodovědě byly lepší dvě členské země EU a pět jich mělo výsledek srovnatelný s českými žáky. Výsledky nejsou ale jen pozitivní. Již na úrovni 4. třídy se potvrzují obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony. V pěti krajích České republiky (Karlovarský, Olomoucký, Moravskoslezský, Královéhradecký a Ústecký) má slabé výsledky v matematice více než jedna čtvrtina všech žáků 4. ročníku. Ve stejných krajích má více než jedna pětina žáků slabé výsledky v přírodovědě, naopak v Praze je podíl takových žáků v obou předmětech menší než jedna desetina.

#nerovnosti #zakladni