Zpět na Události
3. listopadu 2020

Konference Úspěch pro každého žáka otevřela téma středního článku i wellbeingu žáků

Ministr školství i zahraniční experti podporují zavedení středního článku ve vzdělávání. Na tom se shodli v rámci letošní konference Úspěch pro každého žáka. Na konferenci vystoupil prof. Andy Hargreaves, vládní konzultant mnoha zemí na „střední článek ve vzdělávání“ a emeritní profesor Bostonské univerzity. Hargreaves zdůraznil, že pro střední článek je nutné najít takové způsoby spolupráce, které povedou ke kolektivní zodpovědnosti, nikoliv k byrokratickému mikromanagementu.

#nerovnosti #ucitele #zakladni #stredni