Zpět na Události
18. října 2020

Nejvyšší kontrolní úřad: MŠMT nepřipravilo pedagogy na inkluzi

Dle závěru NKÚ nepřipravilo MŠMT školy ani pedagogy dostatečně na změny související se společným vzděláváním. Na inkluzi žáků ve vyloučených lokalitách se vyčerpala jen polovina připravených peněz především kvůli nezájmu obcí. Podporu naopak získaly v některých případech i projekty, u kterých není jisté, že pomohou žákům se speciálními potřebami nebo sociálně znevýhodněným žákům. Ministerstvo školství se závěry kontrolního šetření nesouhlasilo s argumentem „neznalosti problematiky“. Na dlouhodobou nízkou připravenost školského prostředí na implementaci cílů společného vzdělávání a naplnění potenciálu podpůrných opatření upozorňuje hned několik analytických materiálů – od tematických zpráv ČŠI po vlastní hodnoticí zprávy MŠMT. Jak upozornil audit v loňském roce, inkluze se neobejde bez proměny pedagogické přípravy, dalšího vzdělávání a metodického vedení pedagogických pracovníků.

#inkluze #nerovnosti #ucitele #zakladni