Zpět na Události
16. října 2020

Maturita se proměnila

V říjnu MŠMT schválilo novou podobu úpravy a hodnocení maturitní zkoušky. Ta stojí především na stanovení bodového nebo procentuálního výsledku, který žáci musí dosáhnout, aby splnili didaktický test ze společné části maturitní zkoušky. Hodnotit se budou jen slovy „uspěl/a“ či „neuspěl/a“ podle podílu zvládnutých úkolů a dosažených bodů. Obecné zadání pak bylo rovněž specifikováno pro písemné práce z českého a cizích jazyků (např. čas, počet zadání, počet slov atd.). A rovněž zadání pro ústní zkoušku (počet témat, počet děl atd.). Proti přístupu se ozvaly některé profesní organizace i odborníci. Z pohledu EDUinu lze ústup od klasického známkování didaktických testů uvítat. Přesto však stále chybí celkové vymezení účelu, charakteristik a vlastností samotného testování a jeho provázanosti s RVP pro středoškolské maturitní obory. Naopak rigidní a svazující vymezení určené pro školní část maturitní zkoušky lze označit jako nešťastné. Zcela nebyl využit potenciál jiných nástrojů maturitní zkoušky tak, jak můžeme sledovat v zahraničí – projekty, portfolia atd.

#maturity #stredni