Zpět na Události
23. září 2020

ČŠI porovnala, jak jsou na tom školské soustavy jednotlivých krajů

Česká školní inspekce vydala robustní srovnání krajských školských soustav. Analýza se zaměřuje na regionální porovnání výsledků žáků na základních i středních školách, na strukturu školské soustavy v jednotlivých krajích a na faktory, které ovlivňují vzdělávací výsledky žáků. Vedle popisu situace v jednotlivých regionech obsahují jednotlivé krajské zprávy také obsáhlou datovou přílohu, která na jednom místě shrnuje data z několika různých zdrojů, které jsou k dispozici, například výsledky mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA, výsledky jednotných přijímacích zkoušek a maturit nebo vlastní šetření ČŠI a ministerstva školství. Vedle stručné interpretace shromážděných dat nabízí také doporučení pro to, jak kvalitu vzdělávání v jednotlivých regionech posunout. Jde o analytický podklad, podle něhož by šlo lépe cílit kroky vzdělávací politiky a zlepšit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Právě kvalitní a dostupná data mohou zlepšit podobu a zacílení opatření pro podporu škol.

#nerovnosti #zakladni #stredni