Zpět na Události
17. června 2020

Spor o maturitu vyhrál u soudu poprvé student

Městský soud v Praze uznal žalobu žáka, který nesouhlasil s hodnocením jedné z úloh v maturitním testu z matematiky. Podle soudu nebylo dostatečně zdůvodněno zadání otázky. CERMAT doposud tvrdí, že v klíči správných řešení jsou uvedeny všechny možné varianty odpovědí. Spor zatím nebyl ze strany MŠMT uzavřen a maturita zatím nebyla žákovi uznána. Celá kauza pouze podtrhuje dlouhodobé problémy způsobu vytváření a vlastností testů CERMATu. Testování se věnujeme v tematickém textu auditu 2020.

#maturity #stredni