Zpět na Události
1. ledna 2020

Reforma financování. Školy dostávají peníze dle počtu odučených hodin

Od 1. ledna se změnil systém financování škol. Objem prostředků, který škola dostane na výuku, se nově neodvíjí od počtu žáků, ale především podle objemu vyučovacích hodin. To ulehčuje situaci především malotřídkám, které podle původního systému nedokázaly vždy naplnit počty dětí, a tudíž nedostaly dostatek peněz na zaplacení učitelů. Do rozdělení objemu prostředků na platy již nebudou vstupovat krajské samosprávy, alokuje je přímo MŠMT. K vyhodnocení dopadů nového systému financování regionálního školství prozatím nedošlo (debatu do jisté míry zastínila mimořádná situace uzavření škol). Obecně se ve veřejném prostoru objevovaly spíše podporující či smířlivé pohledy na tuto změnu. Z reformy má jednoznačný přínos venkov a periferní školy, naopak mírně horší situaci mají pravděpodobně efektivně naplněné školy. Reforma do jisté míry může zakonzervovat nedokončenou optimalizaci odborného školství, kde dožívájí neperspektivní obory na školách s nevyužitou kapacitou. V důsledku přebytků v roce 2020 v nadtarifní části nevyužitých na hrazení suplování nebo vyplácení nemocenské jsou však nyní dopady reformy zkreslené a objektivní analýzu není možné provést.

#finance #zakladni #stredni