Pouze částečný přechod vysokého školství v rámci tzv. Boloňského procesu, s předpokladem větší diverzifikace s novým přístupem k akreditacím

Drtivá část vysokoškolských studijních oborů v ČR má jak bakalářský, tak magisterský stupeň. Boloňský proces tak proběhl v podstatě jen vznikem bakalářského stupně, ne rozdělením škol na prakticky zaměřené a tzv. centers of excellence (vědecky zaměřená studia). S novelou vysokoškolského zákona a vznikem tzv. Národního akreditačního úřadu je spojena možnost vysokých škol žádat o institucionální akreditace a zároveň je zaveden nový systém zajišťování kvality. To by mělo umožnit zejména velkým univerzitám vnitřně lépe strukturovat nabídku studijních programů.

V roce 2018 byl zveřejněn návrh MŠMT na rozdělení českých VŠ do 4 kategorií (zohledňujících zejména velikost a výzkumnou kapacitu), v rámci nichž by bylo diverzifikováno financování. Návrh je zjevným posunem ke stavu odpovídajícímu situaci, kdy do terciárního vzdělávání vstupuje velká většina každého populačního ročníku ukončujícího SŠ (Lidovky.cz).

Napsat komentář