Neznámá efektivita institucí ovlivňujících a regulujících český vzdělávací systém

Neexistují prokazatelná data ani studie o efektivitě práce regulativních institucí typu Česká školní inspekce nebo CZVV. Jako ukázkový příklad slouží debata nad sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání (EDUin se mu více věnoval ve své tiskové zprávě). Ačkoliv je finanční optimalizace obecně chápána jako jeden z hlavních důvodů sloučení do nástupnického Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR), ministerstvo školství ve své SWOT analýze prezentuje jiné důvody. Uvádí například „Neefektivní výkon činností včetně neplnění zadaných termínů“, „Nejednotnost řízení a komunikace s MŠMT“ nebo „Problematická úroveň řízení uvnitř (NÚV)“. Nic z toho však nedoprovází alespoň jednoduchá analýza činností, organizace, procesů v obou slučovaných organizacích a řízení ze strany MŠMT atd.

Neexistence veřejné kontroly je dána uzavřeností podřízených organizací a absencí mechanismů evaluace.  V roce 2011 došlo ke sloučení Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), které mělo dle názorů mnoha odborníků neblahé účinky na možnost realizace podpory a metodické vedení škol v území. Je reálnou hrozbou, že totéž proběhne i v případě vzniku NPI ČR.

Napsat komentář