Nejasná vize rozvoje středoškolské soustavy s ohledem na rychlý nástup změn na pracovním trhu

Analýza OECD Employment Outlook 2019 představuje jasnou výzvu k zamyšlení nad tím, jak reformovat zejména středoškolskou úroveň české vzdělávací soustavy včetně její struktury i obsahu (viz Slabina Struktura středního školství je selektivní a nezpřístupňuje vysokoškolské vzdělávání spravedlivě). Určitou naději na posun vpřed představuje údajný záměr MŠMT posílit v rámci reformy rámcových vzdělávacích programů všeobecnou složku vzdělávání na odborných středních školách a umožnit tak absolventům odborných VŠ snazší dosahování vyšší kvalifikace.

Napsat komentář