Rozšiřování funkce České školní inspekce z kontrolní o metodickou

ČŠI zveřejnila v červnu 2015 materiál s názvem Kvalitní škola. Jde o dokument, který výrazným způsobem přesouvá těžiště pozornosti ČŠI od formálních ukazatelů k hodnocení těch faktorů v činnosti školy, které mají reálný dopad na kvalitu vzdělávání žáků. Jde o příslib, nikoliv o záruku, že se školy budou moci skutečně opřít o erudovanou a profesionální podporu. Změnu kurzu v orientaci ČŠI by měla provázet i změna ve způsobu přijímání nových inspektorů, kteří budou schopni nové pojetí inspekce aplikovat ve školách.

V roce 2019 pokračovala ČŠI v naplňování své role formativní instituce českého vzdělávacího systému, jak ukazuje série tematických zpráv i závěry a doporučení souhrnné zprávy.

Napsat komentář