Proměna cílů, obsahu vzdělávání a způsobů učení spojených s přípravou Strategie 2030 a revize rámcových vzdělávacích programů

Hlavní směry vzdělávací politiky, které jsou základním dokumentem Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, jasně deklarují, že vývoj vzdělávání má vést ke zvýšení důrazu na rozvoj gramotností a kompetencí, na úkor předávání informací a znalostí, a že ačkoli klíčové kompetence jsou deklarovány jako cíl, nestaly se pevnou součástí průběhu vzdělávání, a především ne jeho hodnocení. Proměně obsahu vzdělávání se zevrubně věnuje Strategický cíl 1 v dokumentu. Na základě Strategie 2030 plánuje ministerstvo revidovat rámcové vzdělávací programy, které školám stanovují minimální obsah, jenž musí učit.

Dlužno podotknout, že nedostatečné kapacity v jednotlivých školách, které český kurikulární model předpokládá, tedy schopnost vytvářet vlastní, od ostatních škol odlišný vzdělávací program (ŠVP), byly reflektovány a školám má být nabídnuta výrazně větší podpora při přípravě vlastních vzdělávacích plánů. Jde o významnou příležitost, jak podpořit nejen obsahovou změnu, ale také proměnu výukových metod, které s kompetenčním pojetím vzdělávání nutně souvisí.

Napsat komentář