Nový Operační program Jan Amos Komenský s alokací několika miliard na zlepšení vzdělávání

Ministerstvo školství začalo připravovat nový OP JAK nahrazující současný OP VVV, jenž skončí v roce 2021. Díky kvalitní evaluaci programů lze doufat, že evropské dotace, na nichž ministerstvo staví významné projekty, jako je podpora společného vzdělávání, kapacit v regionálním školství nebo rozvoj digitálních technologií, budou lépe směřovány a nový OP JAK dále podpoří rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Je důležité odbourat administrativu, která se pojí s evropskými dotacemi, jež nejvíce zasahuje výzvy, z nichž čerpají školy bez potřebných personálních kapacit tomu čelit.

Napsat komentář