Hustá síť institucí (VŠ) vzdělávajících učitele, regionálně relativně proporčně rozložená (Praha a všechna krajská města kromě Karlových Varů a Jihlavy)

Český vzdělávací systém disponuje 9 pedagogickými fakultami, na minimálně 35 dalších jsou učitelské studijní programy (filozofické, přírodovědecké atp.). Na úrovni SŠ a VOŠ nabízí pedagogické studium 46 škol (seznam , VOŠ). Počty absolventů jednotlivých studijních programů jsou dostupné do roku 2017.

Problémem je, že ne všichni absolventi míří do regionálního školství, stejně jako fakt, že se počet studentů na pedagogicky zaměřených oborech snižuje, čemuž se věnujeme v sekci Hrozby.

1 komentář u „Hustá síť institucí (VŠ) vzdělávajících učitele, regionálně relativně proporčně rozložená (Praha a všechna krajská města kromě Karlových Varů a Jihlavy)“

Napsat komentář