Vznik Národního pedagogického institutu je nepromyšlený, sleduje hlavní úsporu financí a ohrožuje fungování důležité pedagogickopsychologické sekce. Pracovníci univerzity vyjádřili důležité poznámky proti nekvalitnímu plánování

Národní pedagogický institut (NPI) vznikl 1. ledna sloučením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Primárním záměrem bylo přiblížit řízení centru, tedy MŠMT, a snížit počet zaměstnanců v nástupnickém NPI (také viz Slabina Neznámá efektivita institucí ovlivňujících a regulujících český vzdělávací systém). To samo o sobě je zarážející, protože snižování stavů odborných pracovníků přichází v době, kdy je naopak nezbytné jejich navyšování vlivem přípravy Strategie vzdělávací politiky 2030+, která bude v příštích letech vyžadovat personální kapacity pro zdárnou implementaci především v rovinách řízení a vývoje školského systému nebo revize / reformy kurikula. Neméně důležité je také fungování sekce pedagogickopsychologické sekce, který má v gesci pedagogickopsychologické poradny sloužící jako důležitý bod v rámci společného vzdělávání.

Odborová organizace NÚV varovala před nedostatkem zaměstnanců po výpovědích, protože ministerstvo školství plánuje zachovat stejný rozsah činností při nižším počtu úvazků. Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity napsala otevřený dopis směřovaný ministru školství, ve kterém vyjadřuje vážné znepokojení nad podobou plánovaných změn a sloučení NÚV a NIDV: “…protože necelé tři měsíce před termínem sloučení není k dispozici dostatek informací o podobě reorganizace.”

Akademici vyjadřovali obavu, že dojde k transformaci Sekce pedagogicko‑psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy NÚV (která měla 31 zaměstnanců) na dílčí odbor či dokonce jen oddělení jednoho z odborů a vše pak vyústí v zásadní snížení počtu zaměstnanců, což je ze strany představitelů Katedry psychologie FSS MU a dalších vnímáno jako velmi rizikové. Obávají se, že redukce odborníků v této oblasti ohrozí fungování celostátní poradenské sítě PPP a SPC, z čehož vyplynou problémy s přímým dopadem na fungování škol. Představitelé MŠMT tyto obavy přiliš nedokázali na konci roku 2019 rozptýlit a od nového roku skutečně došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců v dané oblasti.

1 komentář u „Vznik Národního pedagogického institutu je nepromyšlený, sleduje hlavní úsporu financí a ohrožuje fungování důležité pedagogickopsychologické sekce. Pracovníci univerzity vyjádřili důležité poznámky proti nekvalitnímu plánování“

  1. Protestovala nejen katedra MU, ale i další a odborné asociace. Poradenská sekce NUV měla ještě méně pracovníků (zejména odborných) než 31 a dosud se nevzpamatovala z likvidace IPPP v r. 2011. Dokladem chybného kroku bylo okamžité navýšení počtu pracovníků v sekci poradenské NUV o 10 lidí za prvního roku ministrování P. Fialy. Nyní jde nejen o směšný počet lidí, ale hlavně o zcestné centrální pojetí řízení poradenství. Jádro problému je v tom, že se zrušilo odvětvové řízení i v činnostech, které musejí zůstat v centru (vysoce odborné a regulované poradenské profese; nebo třeba i další profesní vzdělávání a rozvoj). Zcestná je tato utužení řízení poradenství v tom, že ho podrobuje skoro vždy méně kompetentním úředníkům ministerstva, jejichž úkolem je něco jiného než odborné zásahy, metodické řízení apod.

Napsat komentář