Trvající neschopnost a neochota integrovat mimoškolní vzdělávání do vzdělávacích výstupů systému

Z původního návrhu Strategie vzdělávací politiky ČR 2020, v němž byla navržena cesta k integraci neformálního vzdělávání, zůstal ve finální podobě nepatrný zlomek. Přitom právě neformální vzdělávání získává (nejen díky technologiím) stále větší vliv na rozvoj nastupujících generací. Lze pozitivně hodnotit pozornost věnovanou neformálnímu vzdělávání v Hlavních směrech vzdělávací politiky do roku 2030 a doporučení uznávat více neformální vzdělání v rámci toho formálního (např. uznáváním digitálních odznaků či absolvovaných on-line kurzů a přednášek typu Khanova škola, MOOC apod.).

Napsat komentář