Přetrvávající nejistota, nakolik se zdaří legislativní reformu na podporu společného vzdělávání realizovat v praxi. Snaha "zefektivnit" náklady na společné vzdělávání

Nepotvrdily se alarmující prognózy z dob zavádění novely školského zákona v roce 2016, zcela mimo fakta jsou hrozby údajné paralýzy škol příchodem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Každopádně jsou vydefinovány oblasti, v nichž školy potřebují výraznější pomoc (viz např. vydání bEDUin o změně inkluzivní vyhlášky). Také viz Příležitost Nová legislativa podporující společné vzdělávání v praxi.

Optimalizaci nákladů na společné vzdělávání lze pozorovat zejména u novelizace klíčové vyhlášky, která snižuje omezuje počet ped. pracovníků ve třídách, přestože odborné závěry ukazují naopak na potřebu investovat více prostředků a lépe cílit. Více v relevantním vydání bEDUin.

Napsat komentář