7. září 2020

Tři ze čtyř pedagogů považují rozdíly mezi dětmi způsobené neúčastí na distanční výuce za výrazné, zjistila ASZ

Výběrové šetření Asociace pro sociální začleňování, které proběhlo na přelomu května a června v 75 základních školách především z Ústeckého, Moravskoslezského, Libereckého a Karlovarského kraje, ukázalo velké rozdíly v zapojení žáků do distanční výuky. Z 62 základních škol jich 5 uvedlo, že bylo v pravidelném kontaktu s méně než polovinou žáků 2. stupně. Dobrou zprávou je, že 31 školám se podařilo pravidelně komunikovat s alespoň 90 procenty žáků. Z vyučování podle oslovených pedagogů nejčastěji vypadli žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, romští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem. O tom, že mezi dětmi, které se během jara aktivně účastnily distanční výuky a těmi, které se jí neúčastnily, vznikly výrazné rozdíly, bylo přesvědčeno 75 % respondentů. Respondenti vyjadřovali obavu, že se ztráta návyků projeví v problémech s chováním a horšími studijními výsledky. Již šetření České školní inspekce poukázalo na to, že mezi jednotlivými školami a kraji mohou existovat velké rozdíly v období uzavření škol. Ředitelé a inspektoři odhadovali, že se mimo vzdělávání mohlo nacházet více než 10 000 žáků.

#covid #nerovnosti #ucitele #zakladni