30. října 2020

Vláda prodloužila uzavření škol z důvodů šíření nemoci covid-19

Vláda prodloužila uzavření škol, včetně škol speciálních. Otevřené zůstaly pouze školy mateřské. Ministr Plaga rovněž představil tzv. priority návratu do škol. Ten se měl týkat žáků 1. a 2. tříd a taktéž závěrečných ročníků ZŠ a SŠ. Zároveň byly do systému náhradních škol zařazeny i děti dalších povolání (sociální pracovníci apod.).

#covid #materske #zakladni #stredni