Zpět na Události
16. května 2022

MŠMT vydalo doporučení pro ŠPZ ohledně ukrajinských žáků

MŠMT vydalo doporučení pro školská poradenská zařízení v přístupu k ukrajinským dětem, především k případným odkladům povinné školní docházky.

#zacicizinci

Zdroje

- MŠMT - doporučení pro ŠPZ ohledně ukrajinských žáků