Zpět na Události
31. srpna 2022

ČŠI vydala Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

MŠMT a ČŠI společně vydaly metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).

#zacicizinci

Zdroje

- ČŠI - Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků