Zpět na Události
6. května 2022

Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.

#zacicizinci

Zdroje

- MŠMT - Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR