Zpět na Události
12. dubna 2022

MŠMT zveřejnilo výsledky mimořádného šetření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT realizovalo ve dnech 28. března 2022 až 7. dubna 2022 mimořádné šetření, jehož cílem bylo zjistit volné kapacity mateřských a základních škol všech zřizovatelů pro umisťování příchozích žáků/dětí z Ukrajiny. Školy v rámci šetření rovněž nahlašovaly, kolik těchto dětí již je ve školách umístěno, a stejně tak, jaké mají možnosti v rozšíření svých stávajících kapacit.

Součástí mimořádného šetření bylo i zjišťování informace, pro kolik dalších dětí a žáků by byly příslušné školy schopny vytvořit či zajistit nové kapacity tak, aby byly k dispozici od září tohoto roku, tj. pro nový školní rok 2022/2023. Celkem bylo pro nový školní rok 2022/2023 vykázáno k 7. dubnu 2022 možné vytvoření až 9 530 nových míst v mateřských školách a 35 257 v základních školách.

#studie #zacicizinci

Zdroje

- MŠMT - Výsledky mimořádného šetření kapacity MŠ a ZŠ