Zpět na Události
16. května 2022

MŠMT doporučilo hodnotit ukrajinské žáky slovně

Ukrajinští uprchlíci by podle ministerstva školství měli mít v roce 2021/2022 na závěrečném vysvědčení nejlépe slovní hodnocení. Běženci budou mít na vysvědčení jen předměty, v nichž se výuky aspoň zčásti účastnili. Rozhodující vliv na jejich hodnocení by neměla mít neznalost češtiny, přihlédnout mohou vyučující i k výsledkům předchozího vzdělávání dětí na Ukrajině.

MŠMT aktualizovalo 14. 12. 2022 metodiku pro hodnocení žáků ve školním roce 2022/2023.

#zacicizinci

Zdroje

- MŠMT - metodiky k hodnocení žáků z Ukrajiny, školní rok 2021/2022
- MŠMT - metodiky k hodnocení žáků z Ukrajiny, školní rok 2022/2023