Zpět na Události
21. března 2022

Sněmovna schválila LEX Ukrajina I

LEX Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a zákon navržený MŠMT přístup ke vzdělávání.

#legislativa #zacicizinci

Zdroje

- LEX Ukrajina I
- Metodiky