Zpět na Události
25. dubna 2022

SKAV publikoval stanovisko k Hlavním směrům revize RVP ZV

Stálá asociace konferencí ve vzdělávání (SKAV) publikovala dvě stanoviska k Hlavním směrům revize RVP ZV. První v dubnu, které se věnovalo navrženému znění dokumentu. Druhé v červenci, které komentuje již upravený dokument po připomínkovém řízení. Řadu věcí na dokumentu oceňuje, jako problematické body vnímá především rozdělování učiva na jádrové a rozšiřující, pojetí klíčových kompetencí nebo zařazení průřezových témat.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- SKAV - stanovisko k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV (25. 4. 2022)
- SKAV - stanovisko k navrhovanému znění Hlavních směrů revize RVP ZV (4. 7. 2022)