Zpět na Události
3. února 2022

Partnerství pro vzdělávání 2030+ zveřejnilo stanovisko k podpoře wellbeingu v RVP ZV

V deseti bodech v něm shrnuje svá doporučení, jak podporu wellbeingu do vznikajícího RVP ZV promítnout.

Odborná skupina Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+ dále nabízí tvůrcům kurikula spolupráci při vytváření ukázkových metodických materiálů, které představí, jak lze podporu wellbeingu (s cílem zlepšit vzdělávací výsledky) integrovat do všech vzdělávacích oblastí, respektive oborů. Nabízí také metodickou podporu v oblasti plánování, realizace a autoevaluace podpory wellbeingu žáků a pracovníků ve školním prostředí.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- Partnerství 2030+ - tisková zpráva ze dne 3. 2. 2022
- Partnerství 2030+ - stanovisko