Zpět na Události
8. března 2022

Zřízena Rada pro odborné vzdělávání při MŠMT

Rada je poradní orgán ministra školství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Bude stálou vrcholovou platformou k projednávání koncepčních, strategických, metodických a legislativních dokumentů, včetně poskytování podpory a doporučení ministerstvu v oblastech týkajících se středního a vyššího odborného vzdělávání v České republice a také ve vztahu k EU. Bude přispívat zejména k vyjasnění stanovisek a zlepšení komunikace mezi jednotlivými aktéry počáteční odborné přípravy.

#stredni

Zdroje

- MŠMT - tisková zpráva z 8. 3. 2022