Zpět na Události
29. března 2022

IDEA publikovala studii o odchodech z učitelské profese

Studie od IDEA (při CERGE-EI) s názvem Odchody z učitelské profese v Evropě shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky. Tento fenomén má v některých ohledech podobný charakter napříč zeměmi, existují ale také výrazné regionální rozdíly.

Pro Českou republiku a celý středoevropský region zemí platí, že během ekonomické transformace dochází k odlivu mladých učitelů-mužů z učitelské profese. To je pravděpodobně způsobeno lepšími možnostmi v alternativních profesích. Transformace tak značně přispěla k feminizaci učitelské profese.

#ucitele

Zdroje

- IDEA (CERGE-EI): studie Odchody z učitelské profese v Evropě