Zpět na Události
30. března 2022

Agentura pro sociální začleňování vydala manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích

Metodika (Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích – OSZ – 2022) vychází z poznatků, které Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabyl v průběhu realizace projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Rozvíjí myšlenku řízení škol, resp. vzdělávání na regionální úrovni. „Region“ přitom striktně nevymezuje, rozumí jím však především samosprávné územní celky v roli zřizovatelů škol, zejména pak větší obce III. stupně (ORP), které zřizují několik základních a mateřských škol. Základní principy popsané v metodice ale mohou využít i menší ORP, případně naopak i kraje či další subjekty, které se do vzdělávací sítě zapojují.

#inkluze

Zdroje

- ASZ - metodika