Zpět na Události
5. října 2022

CEDEFOP zveřejnil analýzu, jak se mění odborné vzdělávání v Evropě

Jak vypadá české odborné školství při pohledu zvenku? S ostatními zeměmi EU jej porovnává nová studie. Výsledky ukazují, že některé evropské země posílily všeobecně vzdělávací složku ve svých programech odborného vzdělávání a přípravy, a to buď zvýšením rozsahu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, nebo jejich lepší integrací do odborného kurikula. Zvýšený důraz na všeobecné dovednosti přitom není na úkor učení na pracovišti. Naopak rozšiřování učení na pracovišti v kurikulu počátečního odborného vzdělávání je všudypřítomný trend. Je však stále obtížnější vyhodnotit jeho přesný rozsah, a to kvůli zvyšující se flexibilitě v kombinování různých vzdělávacích prostředí. NPI ČR nabízí více detailů.

#stredni #studie

Zdroje

- NPI ČR - závěry studie CEDEFOP