Zpět na Události
1. července 2022

ČR na půl roku předsedá EU

České předsednictví EU vzneslo apel na integraci dětí z Ukrajiny a soustředilo se také například na témata well-beingu nebo digitálního well-beingu dětí.

Zdroje

- České předsednictví EU