Zpět na Události
14. prosince 2022

Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026

Vláda schválila nový víceletý finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR. Návazně na výstupy pravidelného mezinárodního peer-review hodnocení uskutečněného v roce 2021 pod záštitou MŠMT bylo tak stanoveno směřování financování velkých výzkumných infrastruktur v nadcházejícím čtyřletém období. Podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 téměř dvou miliard korun. MŠMT podpoří velké výzkumné infrastruktury i v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský, ve kterém jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026 alokovány téměř čtyři miliardy korun.

#finance #studie

Zdroje

- MŠMT - tisková zpráva ze dne 14. 12. 2022