Zpět na Události
19. října 2022

ČŠI vydala zprávu, která analyzuje společné znaky úspěšných středních odborných škol s výučním listem

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory - se zaměřuje na situaci středních škol, které poskytují střední odborné vzdělání s výučním listem, tj. na obory vzdělání s kódem H. Záměrem tohoto tematického šetření bylo identifikovat společné znaky, které umožňují středním odborným školám s učebními obory jejich žáky úspěšně vzdělávat, a to navzdory rozdílnosti podmínek (např. oborová struktura, regionální a místní podmínky), ve kterých dané školy působí.

#stredni

Zdroje

- ČŠI - Tematická zpráva Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory