Zpět na Události
22. prosince 2022

MŠMT zveřejnilo dotační výzvu určenou na posílení prestiže učitelského povolání

Dotační výzva „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání, dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci budoucích učitelů (vč. specifického zaměření na chlapce jako potenciální i současné studenty pedagogických fakult a budoucí učitele), prezentaci učitelské profese včetně akcí soutěžního charakteru. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele, studenti učitelství a široká veřejnost. Žadateli mohou být např. veřejné vysoké školy, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo spolky.

#ucitele

Zdroje

- MŠMT - Text výzvy