Zpět na Události
25. srpna 2022

Vláda předložila poslanecké sněmovně k projednání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících

Zákon prošel prvním čtení 16. 12. 2022 a byl odeslán k projednání do výborů. EDUin na začátku roku 2023 připravil analýzu sporných bodů novely - jde především o otázku zřízení registru učitelů, zajištění kvalifikace budoucích učitelů a kvalitních podmínek (finance, prestiž povolání) pro výkon povolání (viz Zdroje).

#ucitele #legislativa

Zdroje

- EDUin - tisková zpráva k návrhu zákona ze dne 22. 3. 2022
- Sněmovní tisk
- EDUin - analýza sporných bodů novely (11. 1. 2023)