Zpět na Události
31. srpna 2022

CERGE-EI vydalo studii o výši a vývoji učitelských platů

Studie nabízí podrobnou analýzu platových podmínek učitelů v České republice. V roce 2021, díky nebývale dynamickému tempu zvyšování po několik let v řadě, se relativní platy českých učitelů výrazně přiblížily průměru zemí OECD i EU. Ve výhledu roku 2022 relativní platy učitelů však zřejmě mírně poklesnou na 119 %. a udrží se tam zřejmě i během roku 2023. Přislibované úrovně 130 % učitelské platy rozhodně nedosáhnou, platy širší skupiny pedagogických pracovníků už vůbec ne.

#finance #ucitele

Zdroje

- CERGE-EI - studie Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál?