Zpět na Události
2. listopadu 2022

Změna financování asistentů pedagoga jde do vnějšího připomínkového řízení

MŠMT odeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu školského zákona. V ní je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga v základních školách (včetně školní družiny) a také návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu. Model financování asistentů pedagoga funguje na základě maximální týdenní míry hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované asistentem pedagoga, tzv. PHmax. Model je nastaven na základě počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti. Dále bude zohledňovat počet tříd 1.–3. ročníků, podíl žáků se třetím stupněm podpůrných opatření a počet tříd, v nichž se vzdělávají žáci se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření.

Pro školní družiny bude PHmax stanoveno na základě počtu účastníků školní družiny se speciálními vzdělávacími potřebami 3.–5. stupně podpůrných opatření.

Soukromým a církevním základním školám a školním družinám budou finanční prostředky na asistenta pedagoga poskytovány na základě příplatku.

#inkluze #finance

Zdroje

- MŠMT - Změna financování asistentů pedagoga jde do vnějšího připomínkového řízení