Zpět na Události
14. ledna 2022

Vyšla metodika MŠMT: Kariérové poradenství ve školských poradenských zařízeních pro žáky s poruchami autistického spektra

Materiál byl připraven pro potřeby pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť zabývajících se kariérovým poradenstvím. Naleznou zde užitečné nástroje, tipy a návody pro tuto činnost při práci s osobami s poruchou autistického spektra.

#inkluze

Zdroje

- MŠMT - metodika Kariérové poradenství ve školských poradenských zařízeních pro žáky s poruchami autistického spektra