Zpět na Události
25. června 2022

Publikovány závěry šetření, které zkoumalo názory žáků na distanční výuku v době pandemie covid-19

V časopise Pedagogika byly publikovány závěry empirického šetření "Distanční výuka z pohledu žáků 2. stupně základní školy" (autorka Ráchel Mazúchová). Kvalitativní výzkumná sonda se zaměřila na žákovské vnímání a hodnocení distanční výuky od října 2020 do května 2021, a to především v porovnání s výukou prezenční, která distanční výuce předcházela a poté na ni navazovala.

#covid #studie

Zdroje

- Pedagogika - Distanční výuka z pohledu žáků 2. stupně základní školy