Zpět na Události
19. července 2022

ČŠI zveřejnila sekundární analýzu propojující data TALIS-PISA 2018

Sekundární analýza nese název "Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností" a obsahuje shrnutí hlavních zjištění a doporučení pro vedení škol. propojení dat PISA a TALIS umožňuje dát do souvislosti vzdělávací výsledky žáků a postoji učitelů a ředitelů škol.

#nerovnosti #studie

Zdroje

- ČŠI - Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností