Zpět na Události
16. června 2022

ČŠI spustila portál Kvalitní škola

Metodický portál nabízí inspiraci zejména pro realizaci vlastního hodnocení školy a poskytuje vedení škol i učitelům materiály využitelné při sledování kvality vzdělávání. Portál obsahuje také praktické ukázky ze škol, které vlastní hodnocení praktikují.

#ucitele

Zdroje

- ČŠI - metodický portál Kvalitní škola