Zpět na Události
9. června 2022

Školské odbory vstoupily do stávkové pohotovosti kvůli zvýšení platů

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství po neúspěšném jednání s představiteli Vlády ČR o valorizaci platů vyhlásil dnem 9. června 2022 neomezenou stávkovou pohotovost. ČMOS upozornil především na špatnou situaci nepedagogických pracovníků a požaduje zvýšení jejich platů od 1. 7. 2022 minimálně o 10 % a kompenzaci inflace pro zaměstnance školství. Pohotovost byla ukončena 25. 8. 2022, navýšení platů nepedagogických pracovníků o 10 % bylo schváleno k 1. 9. 2022.

#finance

Zdroje

- Pedagogicke.info - Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
- MŠMT - reakce ministra