Zpět na Události
3. října 2022

OECD vydala zprávu Education at a Glance za rok 2022

Každoroční zpráva poskytuje aktuální analýzu všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.

Přehled statistik nabízí srovnání, jak si Česká republika vede mezi ostatními zeměmi ve výkonnostních faktorech typu podíly vysokoškoláků v populaci, nebo která mohou sloužit jako významná argumentace pro navyšování státních prostředků do vzdělávání při pohledu na procenta HDP směřujících do školství.

EDUin shrnul základní zjištění - viz zdroje.

#studie

Zdroje

- OECD - Education at a Glance 2022
- EDUin - shrnutí hlavních zjištění
- EDUin - tisková zpráva ze dne 20. 10. 2022