Zpět na Události
1. srpna 2022

Expertní panel předal MŠMT ke schválení finální podobu Hlavních směrů revize RVP ZV

Expertní panel dokončil finální verzi dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV a předal ji MŠMT ke schválení. Po vnitřním připomínkovém řízení bude dokument schválen ve vedení MŠMT a vydán ministrem školství.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- Hlavní směry revize RVP ZV - verze předkládaná MŠMT ke schválení