Zpět na Události
15. června 2022

Expertní panel představil upravenou verzi Hlavních směrů revize RVP ZV

Expertní panel předal ministrovi stručný výtah Hlavních směrů revize RVP ZV po zapracování připomínek k jeho první verzi.

#RVP, ŠVP

Zdroje

- Stručný výtah Hlavních směrů revize po vypořádání připomínek